Wegens grote drukte gelieve tijdig afspraak maken.

Privacy verklaring Arno van Mierlo en Zn

Privacy verklaring

1. Algemeen
– Autobedrijf Arno van Mierlo en Zn (hierna: Autobedrijf Arno van Mierlo) verwerkt persoonsgegevens van personen met wie wij een (potentiële) klantrelatie onderhouden. Autobedrijf Arno van Mierlo is gevestigd aan de Heesakkerweg 17 te Asten en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 68554303.
– Autobedrijf Arno van Mierlo is de eigenaar en beheerder van de website: www.arnovanmierlo.nl
– Autobedrijf Arno van Mierlo respecteert uw privacy, uw persoonlijke gegevens worden uitsluitend vertrouwelijk alsmede in overeenstemming met de relevante privacywetgeving (AVG) verwerkt.

2. Verwerking van persoonsgegevens
– Onder persoonsgegevens verstaan wij gegevens die kunnen worden aangewend om uw identiteit te achterhalen. Autobedrijf Arno van Mierlo maakt daarbij onderscheid tussen (A) persoonsgegevens die u actief u aan ons verstrekt en (B) persoonsgegevens die vanwege technische redenen automatisch door Autobedrijf Arno van Mierlo worden verkregen.
– Tot de persoonsgegevens die u actief aan Autobedrijf Arno van Mierlo verstrekt behoren onder meer: naam, contactgegevens, voorkeuren en andere gegevens die u aan Autobedrijf Arno van Mierlo kenbaar heeft gemaakt (bijvoorbeeld tijdens een inschrijvingsprocedure of in een contact met een van de medewerkers van Autobedrijf Arno van Mierlo).
– Daarnaast geldt dat tijdens het bezoeken van de Website automatisch enkele technische gegevens van uw apparatuur aan de systemen van Autobedrijf Arno van Mierlo worden verworven, zoals het door u gebruikte IP-adres, het besturingssysteem en de gebruikte internetbrowser.

3. Doeleinden verwerking
De (bijzondere) persoonsgegevens die Autobedrijf Arno van Mierlo verkrijgt en verwerkt, worden uitsluitend gebruikt voor de volgende doeleinden:
1 Om aan uw verzoek(en) te voldoen – aanvraag proefrit, aanvraag offerte, aanvraag werkplaatsafspraak, aanvraag nieuwsbrief, algemene vragen;
2 Voor de verwerking van bijzondere persoonsgegevens (bijvoorbeeld over uw gezondheid) vragen wij u persoonlijk om toestemming;
3 Het analyseren en verbeteren van dienstverlening van Autobedrijf Arno van Mierlo (waaronder begrepen het meten en analyseren van statistische gegevens omtrent het gebruik van de website www.arnovanmierlo.nl);
5 Het verrichten van marktonderzoek ten behoeve van Autobedrijf Arno van Mierlo;
6 Voldoen aan algemene vragen en verzoeken met betrekking tot klantenservice, financieringsdiensten, autoproducten en andere zakelijk gerelateerde onderwerpen;
7 Het voldoen aan de wettelijke verplichtingen;
Het anderszins verwerken van uw persoonsgegevens geschiedt alleen voor zover u Autobedrijf Arno van Mierlo daarvoor ondubbelzinnig toestemming heeft verleend. Die toestemming kan blijken uit het enkele feit dat u per e-mail of anderszins een specifieke vraag aan Autobedrijf Arno van Mierlo stelt.

4. Gebruik van Google Analytics op de website

A. De website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.
B. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.
C. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.
Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt.
D. Het gebruik van cookies kunt u weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. In dat geval is echter niet uit te sluiten dat u niet langer alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Indien u niet wilt dat Google Analytics uw websitebezoek meet, dan kan Google Analytics worden geblokkeerd door het downloaden van de tool http://www.dzw.gr/c1e3e.
E. Het enkele gebruik van de website betekent dat u toestemming geeft voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

5. Wijzigingen

  • Deze Privacy Statement kan door Autobedrijf Arno van Mierlo eenzijdig worden gewijzigd. Autobedrijf Arno van Mierlo zal eventuele wijzigingen daarvan wel eerst aan u bekend maken.
  • Tevens kan Autobedrijf Arno van Mierlo de verwerking van uw persoonsgegevens uitbreiden voor nieuwe doeleinden die nog niet staan vermeld in dit Privacy Statement. In dat geval zullen wij contact met u opnemen alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, teneinde u te informeren over de doorgevoerde wijzigingen in deze Privacy Statement en om u in staat te stellen het gebruik van uw gegevens voor die doeleinden te weigeren. \

6. Bewaren van gegevens
De periode die Autobedrijf Arno van Mierlo hanteert voor het bewaren van uw persoonsgegeven, hangt af van het doel waarvoor persoonsgegevens worden verzameld of gebruikt. Per situatie verschilt dit. Voor sommige persoonsgegevens volgt uit de wet een specifieke bewaartermijn. Indien het bewaren van persoonsgegevens niet langer noodzakelijk is, dan vernietigt Autobedrijf Arno van Mierlo deze gegevens.

7. Beveiligen van persoonsgegevens
Autobedrijf Arno van Mierlo heeft passende maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Hierbij wordt de grootst mogelijke nauwkeurigheid nagestreefd en rekening gehouden met de stand van de techniek, de kosten van de tenuitvoerlegging, de risico’s van de gegevensverwerking en de aard van de gegevens.

Vragen en recht op inzage en correctie
Hebt u vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens door Autobedrijf Arno van Mierlo, of indien u inzage wenst in, dan wel wijziging verlangt van uw persoonsgegevens, dan kunt u contact opnemen met Autobedrijf Arno van Mierlo via (0493)691684 of info@autobedrijfarnovanmierlo.nl.
Autobedrijf Arno van Mierlo en Zn
Heesakkerweg 17
5712 KM Asten

Versie 2019.

 

Wij zijn aangesloten bij

Autobedrijf Arno van Mierlo & Zn is aangesloten bij brancheorganisatie BOVAG. Hierdoor bent u verzekerd van een betrouwbaarheid en kwaliteit.

BOVAG

Contact

Neem contact op

Heeft u vragen of wilt u graag een afspraak maken? Neem dan telefonisch contact met ons op of stuur ons een mail.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×